کاربر

نام کاربر

O.Sh

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, مک لارن

بیوگرافی کاربر

LISTEN while others are talking