کاربر

نام کاربر

O.Sh

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

تیم مورد علاقه

مک لارن