کاربر

نام کاربر

Mehdi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

فابیو کوارتارارو

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

M