کاربر

نام کاربر

miladhammer44

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

بیوگرافی کاربر

32ساله عاشق فرمولاوان