کاربر

نام کاربر

Mehrab

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

تند رفتن واسه توی پیسته نه خیابون