کاربر

نام کاربر

Se5Mi7

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

آلفا رومئو

بیوگرافی کاربر

nothing