کاربر

نام کاربر

SEB.5

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ریسینگ پوینت, رپسول هوندا

بیوگرافی کاربر

سباستین وتل با یک قهرمانی عاشقت نشدیم که بخوایم با یک باخت فراموشت کنیم