کاربر

نام کاربر

ایرن

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

الکس مارکز

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

دختر که باشی عاشق رنگ قرمز میشی. چه پرسپولیس چه فراری.