کاربر

نام کاربر

Ali

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

تیم مورد علاقه

ردبول

بیوگرافی کاربر

عاشق فرمول یک هستم