کاربر

نام کاربر

Hossein1382

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان, فرمول E

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, آلفا تاوری, رنو, رپسول هوندا