کاربر

نام کاربر

سامان

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس, ردبول, ریسینگ پوینت

بیوگرافی کاربر

پزشک