کاربر

نام کاربر

Amir Bagheri 4️⃣4️⃣

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

•امیر‌باقری‌هستم•بچه‌ی‌شیراز•متولد‌۱۳۸۱•دانشجوی‌لیسانس‌مهندسی‌مکانیک•‌از‌اواسط‌۲۰۱۹‌فرمول‌یک‌میبینم•