کاربر

نام کاربر

محمد امین

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان, ناسکار, ایندی کار

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, ویلیامز

بیوگرافی کاربر

فرارییی….