کاربر

نام کاربر

get f… up SEB

رشته مورد علاقه

موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

مک لارن

بیوگرافی کاربر

اگه میشد اسم دوتا راننده رو انتخاب کرد سب هم انتخاب میکردم