کاربر

نام کاربر

ᗩᕼᗰᗩᗞ ᖇᗴᏃᗩ_ғ1

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس