کاربر

نام کاربر

55red16

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا, دوکاتی