روبوریس

RoboRace

ویدیو؛ آشنایی با روبوریس (RoboRace)

موتور اسپرت ایران - روبوریس RoboRace به مسابقاتی گفته می‌شود که در آن خودروهای خودران با هم به رقابت در پیست فرمول E می‌پردازند. این خودروها تمام برقی‌اند و در مد AI می‌رانند. در این مسابقات هدف بهبود رانندگی... ادامه ...