کیمی رایکونن - فرمول یک موناکو 2017

کیمی رایکونن، قربانی جدید استراتژی فراری

فرمول یک ایران - گرندپری موناکو امسال باز هم شاهد حاشیه های رسانه ای بود که همچنان بعد از سه روز از اتمام مسابقه، بحث و دیدگاه های مختلف در مورد اینکه آیا استراتژیست های فراری به عمد رده های راننده های خود را ع... ادامه ...