سباستین فتل - مکزیک 2018

سر جکی استوارت: فتل از دوران اوج خودش فاصله گرفته است

فرمول یک ایران - سر جکی استوارت، قهرمان سه دوره فرمول یک، فکر می کند که ما بهترین سباستین فتل را دیده ایم و فتل اکنون از "اوج خود" دور شده است. یک پنجمین قهرمانی جهان روی زمین افتاده بود تا فتل آن را بردارد،... ادامه ...
سباستین فتل - کانادا 2018

چرا فراری بايد در سرزنش ناشي از اشتباهات فتل سهيم باشد؟

فرمول یک ایران - قضاوت های اشتباه راننده فراری همچنان گزاف هستند، اما مارك هيوز توضيح مي دهد كه چرا همه اينها فقط تقصير سباسین فتل نيست. حادثه سباستين فتل و لوئيس هميلتون در دور اول مونزا، آخرين سري از خطاها... ادامه ...