موتوجی پی ایرانفابیو کوارتارارو، موتورسوار تیم اس آر تی یاماها با ثبت زمان 1:40.079، در رده نخست تمرین های روز جمعه موتوجی پی کاتالونیا قرار گرفت.

آندره دویزیوسو و تاکاکی ناکاگامی در مکان های دوم و سوم جدول جای گرفتند. مارک مارکز که سریع ترین زمان تمرین اول را ثبت کرده بود، در تمرین دوم نتوانست زمانش را بهبود دهد و در رده نهم قرار گرفت.

جدول تمرین روز جمعه موتو جی پی بارسلونا 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها1:40.079
2آندره دویزیوسودوکاتی+0.281
3تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+0.302
4پول اسپارگاروکی تی ام+0.314
5فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+0.392
6فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.438
7ولنتینو روسییاماها+0.441
8دنیلو پتروچیدوکاتی+0.520
9مارک مارکزرپسول هوندا1:40.692
10کال کراچلوال سی آر هوندا+0.623
11الکس رینزسوزوکی+0.648
12کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+0.648
13یوهان زارکوکی تی ام+0.692
14خورخه لورنزورپسول هوندا+0.737
15ماوریک وینالسیاماها+0.768
16الکس اسپارگاروآپریلیا+0.799
17جک میلرپرامک دوکاتی+0.869
18تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+0.928
19جوان میرسوزوکی+0.991
20میگل اولیویراتک3 کی تی ام+1.252
21آندره یانونهآپریلیا+1.445
22حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+1.448
23سیلوین جوانتولیسوزوکی+1.908
24بردلی اسمیتآپریلیا+2.077

دیدگاه خود را بیان کنید