فرمول یک ایران – کریستین هونر رییس تیم ردبول باور دارد که تیم رقیب یعنی مرسدس با وجود تصادف بین روزبرگ و همیلتون در پیست اتریش نیازی به دستور های تیمی ندارد.

همیلتون و روزبرگ تصادف دورآخر در پیست ردبول رینگ را رقم زدند همانطور که در شروع مسابقه اسپانیا هم تصادف کردند که باعث ناتمام ماندن مسابقه هر دو شد و همچنین تماس فیزیکی کوچکی هم در اولین پیچ پیست کانادا داشتند.

توتو ولف رییس مرسدس توضیح داد :

گروه در آینده می تواند دستورات تیمی را اعمال کند . اگر این موضوع تبدیل به یک باور شود دیگر نمی توان از تصادف همیلتون و روزبرگ در پیست جلوگیری کرد .

اگر چه هورنر کسی که مجبور بود روابط خوبی بین سباستین وتل و مارک وبر را مدیریت کند احساس می کند که مرسدس باید از چنین دستوراتی دوری کند.

او همچنین در ارتباط با سخنان توتو ولف گفت :

من فکر میکنم آنها فضای کافی را در پیست دارند پس آنها نیازی به دستورات تیمی ندارند.

این موضوع (رقابت درون تیمی) در واقع جذابیت ها را در فرمول یک ایجاد می کند . این موضوع برای فرمول یک خوب است که هم تیمی هایی درونش باشند که البته بهترین روابط را با هم ندارند !

هورنر همچنین این تفکر را که همیلتون و روزبرگ به دستورات تیمی احترام می گذارند را رد کرد. هورنر گفت :

اهمیتی ندارد که آنها چه میزان ادعای تیم بودن را دارند آنها قراردادی هستند (=نویسنده : به دلیل قرادادی بودن روابط خود را همیشگی نمی بینند.)

آنها برای خودشان مسابقه می دهند و در پایان آنها به دنبال بزرگترین جایزه موتور اسپرت هستند ( قهرمانی فرمول 1) پس آنها به ناچار آنچه برایشان مناسب است انجام خواهند داد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید