فرمول یک ابران – بعد از آتش سوزی در گاراژ مک‌لارن در روز جمعه در بارسلون سه نفر مصدوم به بیمارستان منتقل و پس از درمان مرخص شدند. سه تیم مکلارن، ریسینگ پوینت و ویلیامز در روز جمعه در حال فیلمبرداری یک فیلم تبلیغاتی بودند که این حادثه اتفاق افتاد. بنابر اظهارات تیم مک‌لارن، به هنگام فیلمبرداری آتش سوزی کوچکی در گاراژ این تیم رخ داده است که بلافاصله یا حضور عوامل اورژانس پیست بارسلون این حریق مهار شده و به مصدومین رسیدگی شد.