فرمول یک ایران – فرمول یک برای این فصل به دنبال تغییر محل قرار گیری دوربینهای تلویزیونی است تا تصاویر بهتر بتوانند واقعیت سرعت ماشینهای فرمول یک را به بیننده القا کنند. این ایده باعث می‌شود که خودروهای نسل حاضر با چسبندگی بالا، بیشتر از گذشته سریع به نظر برسند. دین لاک مدیر رسانه و تلویزیون فرمول یک در این خصوص گفته است که این حرکت بزرگی به سمت جلو در 2019 خواهد بود که نشان دهنده سرعت این ورزش و سرعت ماشینها است.

دیدگاه خود را بیان کنید