فرمول یک ایران – خورخه لورنزو، قهرمان 3 دوره موتو جی‌پی جهان، دومین عمل جراحی خود را در زمانی اندکی بیش از یک ماه پس از آنکه مجددا از آسیب دیدگی پای راست خود که در ماه سپتامبر در پیست آراگون به آن دچار شد، تجربه خواهد کرد.