فرمول یک ایران – ABB فیا، فدراسیون جهانی ورزشهای موتوری، اعلام کرد مسابقات قهرمانی فرمول E در سال 2019/20 در سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار خواهد شد. فدراسیون مسابقات فرمول E، با برگزاری این مسابقات در کره جنوبی موافقت کرد و JSM Holding نیز سئول را برای پیشرفت و توسعه این رشته مناسب دانست.