فرمول یک ایران – جان بارنارد، طراح افسانه ای سابق تیم فرمول یک مک لارن معتقد است که مک لارن نمی تواند در مقابل تغییراتی که برای بهتر شدن لازم است انجام دهد دوام بیاورد.

جادوی بارنارد در دهه 80 در مک لارن باعث موفقیت های زیادی برایشان شد. MP4/1 این طراح دوباره مک لارن را در سال 1981 به یک برنده تبدیل کرد، در ادامه کار هم آن ها قهرمانی هایی را با ماشین های بارنارد به دست آوردند.

اما مک لارن فعلی در مقابل آن مک لارن حرفی برای زدن ندارد و یک شرمساری کامل به حساب می آید. تیم از سال 2012 هیچ گرندپری ای نبرده است و از سال 2014 هم به روی سکو نرفته است. هم اکنون هم به لطف عملکرد خوب آلونسو و پنجمی اش در ملبورن توانسته در رده پنجم جدول قهرمانی تیمی قرار بگیرد.

بارنارد معتقد است که تغییراتی در روند و تیم مدیریتی مک لارن باید صورت پذیرد ولی حجم این تحولات کمی نگران کننده است.

او می گوید:

این سیستم مدیریت ماتریسی آن ها احتمالا برای اولین بار توسط مارتین ویتمارش ایجاد شد و حالا باید کنارش بگذارید. فکر نمی کنم کار کند. باید سبک تفکرتان را عوض کنید. نمی دانم چه قدر طول خواهد کشید، یا این که تیم می تواند از این همه تغییر عظیم جان سالم به در ببرد یا نه.

در مقایسه با زمانی که در سال 1980 به مک لارن آمدم، برای حل مشکلات تلاش کردم و سعی کردم سبک کاری را عوض کنم این تغییر بسیار بزرگ تر است. اگر آن مشکلات را امروز هم داشتیم، با توجه به تعداد افرادی که این جا هستند، آن کار را قبول نمی کردم، مثل عوض کردن تانکر روغن می ماند.

آلن پراست در اتومبیل مک لارن MP4-سال 1985

بارنارد هم چنین معتقد است که پروژه های ماشین های جاده ای که زیر نظر مدیر قبلی، ران دنیس اجرایی می شدند باعث ضرر رسیدن به مک لارن در فرمول یک شدند.

بارنارد ادامه داد:

همیشه به خاطر تنوع طلبی [در ساخت] نگران بودم.

می دانم ایده ران چه بود، این که می خواست گروه بزرگی از شرکت ها را داشته باشد، یک ابرمجموعه که خودش هم در رأس همه چیزش باشد، و به آن رسید. ولی فکر می کنم به قیمت قربانی کردن تیم فرمول یک به آن رسید.

به ران می گفتم، چه کسی امور فرمول یک را می چرخاند؟ تو باید برگردی و تکه ها را کنار هم برگردانی، هیچ کس دیگری نمی تواند، فقط تو می توانی.

دنیس در پاسخ گفت که آدم هایی دارد که این جور هستند، آن جور هستند.

به مک لارن امروز نگاه می کنم و فکر می کنم اگر کمی از آن [مدیریت] را همراهش داشت همه چیز می توانست متفاوت باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید