موتوراسپرت ایران _ کارلوس ساینز راننده فرمول یک تیم رنو برای اولین بار در افتتاحیه فصل 2018 رقابت های رالی قهرمانی جهان در مونت کارلو شرکت خواهد کرد. این راننده 23 ساله در روز یک شنبه (مرحله هفدهم، محل Col de Braus) مسافت 8.5 مایل را طی خواهد نمود. وی تمرینات خود را نزد پدرش کارلوس ساینز قهرمان رالی داکار 2018 انجام داده است. کارلوس ساینز پسر احتمالا در آینده رالی را ادامه خواهد داد.

کارلوس ساینز-کارلوس ساینز

کارلوس ساینز پدر – کارلوس ساینز پسر