Register

دو × 5 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – اگر از هر مهندسی در پیت لین درباره ی آیرودینامیک سوال کنید به شما می گوید که مهم ترین مسئله در طراحی یک اتومبیل فرمول یک و تفاوت بخش بین تیم برنده و بازنده آیرودینامیک است.

به زبان ساده آیرودینامیک فرمول یک به دو چیز مربوط می شود : داون فورس ، نیروی ایجاد وزن مجازی که باعث چسبندگی بیشتر بین لاستیک و زمین می شود و درگ که به مقاومت هوای بین هوا و ماشین می گویند و آن را نیروی تراست خنثی می کند و برعکس و هدف آیرودینامیک کم کردن این درگ است.

 

داون فورس وارده بر هر قسمت ماشین فرمول یک

داون فورس و درگ وارده بر هر قسمت ماشین فرمول یک

گرچه از آغاز رقابت های فرمول یک طراحی خودرو مسئله ی مهمی بود اما از دهه ی 60 میلادی آیرودینامیک تبدیل به مسئله ای جدی در فرمول یک شد و چندین تیم بر بال های ماشین و طراحی آن ها دقت و از آن به عنوان امتیازی مثبت استفاده کردند.بال های اولیه دقیقا مانند بال های هواپیما بودند و با تنها یک تفاوت ؛ این بال ها وارونه اند و از قانونی برنولی به صورت وارونه استفاده می کنند تا به جای جدا شدن از زمین به زمین بچسبند.

 

خودروهای اولیه ی دارای بال در فرمول یک

خودروهای اولیه ی دارای بال در فرمول یک

پیشرفت آیرودینامیک بیشتر و بیشتر شد تا امروز که خودروها به فشار داون فورس 5 جی نیز می رسند ( 5 برابر وزن خودرو ) و می توانند در سرعت های بالا روی سقف حرکت کنند . علت این امر هم فشار زیادی است که از طرف هوا بر روی خودرو وارد می شود .

بال های اولیه متحرک و دارای پایه های بلند بودند که باعث ایجاد تصادف های دیدنی می شدند.در میانه های دهه ی 70  میلادی مهندس های لوتوس متوجه تاثیر زمین و چسبندگی به آن بر سرعت ماشین شدند و این آغاز کار “داون فورس” در فرمول یک بود حتی مهندس تیم برابهام ، گوردون موری فنی در زیر ماشین تعبیه کرد که با فشار بر زمین داون فورس بیشتر ایجاد می کند اما پس از مدتی قوانینی بر ضد این تحقیقات تصویب شد و محدودیت هایی برای استفاده از تاثیرات زمین گذاشته شد البته قوانین فعلی فرمول یک بسیار دقیق است و کار را برای مهندسان بسیار سخت کرده است.

وظیقه اصلی آیرودینامیک و داون فورس افزایش اصطکاک یا همان چسبندگی چرخ ها سر پیچ ها یا همان چسبندگی است که باعث می شود در سرعت های بالا خودرو به بیرون پیچ سر نخورد , اما مسئله اینجاست که این موضوع در مستقیمی ها نه تنها سودی ندارد بلکه باعث خورده شدن لاستیک ها می شود که خود مشکل بزرگی است .

اما جادوی کیمیای فرمول یک DRS  است که باعث رسیدن درگ به میزان بسیار کمی می شود و همین باعث افزایش محسوس سرعت ماشین و راحت شدن سبقت گیری است و با تغییر زاویه ی بال عقب موجب کمتر شدن چسبندگی چرخ ها و سرعت بخشی در مسیرهای مستقیم می شود.

 

دی آر اس فعال

دی آر اس فعال