موتوجی‌پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست میسانو – مارکو سیمونچلی سن‌مارینو برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/06/2113:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه99/06/2117:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه99/06/2213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه99/06/2216:30 - 16--
تعیین خطشنبه99/06/2217:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه99/06/2316:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست میسانو - مارکو سیمونچلی

اولین گرندپری
1981
تعداد دورها
27
طول پیست
4.2K.M
مسافت مسابقه
114.1K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:31.629

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)