موتوجی‌پی‌ ایران – سیزدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست ردبول رینگ – اسپیلبرگ اتریش برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/05/2413:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه99/05/2417:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه99/05/2513:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه99/05/2516:30 - 16--
تعیین خطشنبه99/05/2517:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه99/05/2616:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست ردبول رینگ - اسپیلبرگ اتریش

اولین گرندپری
2016
تعداد دورها
28
طول پیست
4.3K.M
مسافت مسابقه
118.9K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:23.027

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)