فرمول یک ایران – ریسینگ پوینت اعلام کرد که در قرارداد سرجیو پرز هیچ بندی مبنی بر الزام تصمیم گیری درباره آینده تیم در خصوص خروج وی تا 31 ژوئیه(10 مرداد) وجود ندارد.

تیم ریسینگ پوینت در حالی با سباستین فتل راننده فراری برای پیوستن به این تیم برای 2021 با نام آستون مارتین در حال مذاکره است که با دو راننده قرارداد دارد.

پرز و لنس استرول هر دو قراردادی بلند مدت با این تیم دارند و در ضورت توافق با فتل باید یکی از این دو نفر این تیم را ترک نماید. هفته گذشته پرز اعلام کرد که بدیهی است با توجه به اینکه پدر لنس مالک تیم است در ضورت پیوستن فتل به تیم او باید تیم را ترک کند.

شایعه شده بود که تا 10 مرداد خروج پرز از تیم باید مورد تائید قرار گیرد که این تاریخ مصادف با روز گذشته یعنی جمعه بود. اما اوتمار سافنور، مدیر تیم ریسینگ پوینت اعلام کرد که تاریخ 10 مرداد(31 ژوئیه) نادرست است.

پرز و تیم نسبت به شرایط بوجود آمده در خصوص قرارداد تا حدودی ابراز ناراحتی کردند و هر دو طرف تاکید داشتند که تا 2021 قرارداد معتبر خواهد بود. فتل نیز روز حمعه در سیلورستون اعلام کرد عجله‌ای برای تصمیم گیری در خصوص آینده خود ندارد.

پرز این هفته در مسابقه سیلورستون به دلیل مثبت بودن آزمایش کوید- 19 غائب خواهد بود و نیکو هالکنبرگ راننده سابق تیم رنو در این آخر هفته جایگزین وی شده است.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید