فرمول یک ایران – تیم رالی هیوندای قرارداد جدیدی را با تری نویل برای فصل 2017 رالی قهرمانی جهان به امضا در آورده است و انتظار می رود که ترکیب راننده های این تیم برای فصل آینده، بدون تغییر باقی بماند.