فرمول یک ایران – طی جلسه ای که در روز چهارشنبه در جلسه شورای جهانی موتور اسپورت برگزار شد آخرین تغییرات فصل 2020 فرمول یک معرفی شد که از این قرار است:

1 – پرچم شطرنجی فیزیکی برای پایان مسابقه در نظر گرفته می شود.

2 – تیم ها اجازه ندارند که در طول تست پیش فصل زمستان، نمای گاراژشان را با دیوارهای آماده سیاه بپوشانند و تماشاگران حاضر در پیست و یا کسانی که از داخل تلویزیون دارند آنها را نگاه می کنند از دیدن گاراژشان باز دارند.

3 – رانندگان مجاز هستند که از سه MGU-K به جای دو عدد در طول فصل استفاده کنند.

 

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید