دنیل ریکاردو

فرمول یک ژاپن؛ ردبول ها به مسابقه فردا خوش بین هستند

فرمول یک ایران - دنیل ریکاردو از نتیجه بدست آمده در دور تعیین خط ژاپن بسیار سرخورده شده و در مورد خودروی خود گفت که در مستقیمی بسیار دور از انتظار واق... ادامه ...