سباستین فتل در گرندپری موناکو 2017

سباستین فتل : استراتژی ما از قبل تعیین نشده بود

فرمول یک ایران - سباستین فتل می گوید که استراتژی تیمش در مسابقه ی موناکو از قبل تعیین نشده بود، او بیش تر از هم تیمی اش یعنی کیمی رایکونن بیرون ماند و... ادامه ...