گرندپری ایتالیا ؛ صحبتی با راننده های فورس ایندیا

فرمول یک ایران - برای چهاردمین گرندپری فصل به سرزمین چکمه خواهیم رفت، سرزمین تیفوسی ها و سرزمین پیتزا، در این پست ها ما صحبت های رانندگان راجع به گرند... ادامه ...