کیمی رایکونن

کیمی رایکونن: تا وقتی از رانندگی لذت ببرم و مرا بخواهند، در فرمول یک می مانم

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن از علاقه اش برای ماندن در فرمول یک و فراری حتی تا بعد از فصل ۲۰۱۷ صحبت کرد. مطمئنا اوایل فصل است ولی قهرمان فصل ۲۰۰۷ ... ادامه ...

کیمی رایکونن : روزبرگ بهتر از همیلتون بوده است

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن ، راننده با تجربه فراری اذعان داشت که در فصل ۲۰۱۶، نیکو روزبرگ بهتر از لوئیس همیلتون بوده و کاملا لیاقت قهرمانی را داشته... ادامه ...
کیمی رایکونن

کیمی رایکونن: تمرین روز ابوظبی وقت تلف کردن است

فرمول یک ایران - راننده فراری، کیمی رایکونن اذعان داشت که با توجه به شرایط کاملا متفاوت مسابقه و تعیین خط، حضور در تمرینات و جلساتی که در طول روز در ا... ادامه ...