همیلتون و روزبرگ در کنفرانس پنج شنبه شرکت خواهند داشت

فرمول یک ایران - هر دو راننده مرسدس، لوئیس همیلتون و نیکو روزبرگ که در رقابت قهرمانی قرار دارند، در کنفرانس خبری رو پنج شنبه ابوظبی شرکت خواهند داشت.... ادامه ...