ردبول در گرندپری بلژیک از موتور قدیمی خود استفاده کرد

فرمول یک ایران - کریستین هورنر مدیر تیم فرمول یک ردبول اعلام کرد در گرندپری بلژیک ۲۰۱۹ از موتور قدیمی خود در فرانسه، استفاده کرده است. الکساندر آلبون... ادامه ...