نیکو روزبرگ

نیکو روزبرگ: خستگی می تواند به قیمت پیروزی راننده ها در ۲۰۱۷ تمام شود

فرمول یک ایران - قهرمان فصل گذشته فرمول یک نیکو روزبرگ اذعان کرد فشار فیزیکی ماشین های جدید می تواند باعث خستگی رانندگان و در نتیجه کم شدن تعداد برندگ... ادامه ...