فرناندو آلونسو - مسابقه گرندپری بحرین 2018

آلونسو : نتیجه مسابقه بحرین بخشی از یک اتفاق بزرگ بود

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو راننده تیم مک لارن با ابراز خوشحالی، نتیجه به دست آمده را قسمتی از توانایی تیمش در ثبت نتیجه خوب در این فصل می داند. ... ادامه ...