فرناندو آلونسو - گرندپری بریتانیا 2017

آلونسو : شانس زیادی برای گرفتن امتیاز در مجارستان داریم

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو با روحیه ی مثبتی به بوداپست خواهد رفت، زیرا این راننده ی اسپانیایی تیم مک لارن معتقد است که می توانند نتیجه ی خوبی در ... ادامه ...
مک لارن و مرسدس

پنالتی های بوتاس و آلونسو برای مسابقه ی بریتانیا

فرمول یک ایران - در آستانه ی مسابقه ی گرندپری بریتانیا 2017 ، والتری بوتاس از مرسدس 5 رده و فرناندو آلونسو از مک لارن 30 رده پنالتی دریافت کرد. وال... ادامه ...

آلونسو : ریسک کویات در پیچ اول ضروری نبود

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو معتقد است تصادفی که در پیچ یک جایزه بزرگ اتریش با دنیل کویات داشت اشتباه محض کویات بوده و این اشتباهات ممکن است در آین... ادامه ...
فرناندو آلونسو و یوسوکه هاسه گاوا

فرناندو آلونسو مجبور به استفاده از موتور قبلی هوندا شد

فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو پس از کشف مشکلی در موتور خود در شب جمعه مجبور به تعویض موتور و استفاده از موتور قدیمی هوندا شد. هوندا که پس از بررس... ادامه ...