لندو نوریس

لندو نوریس به گفته همیلتون درباره راحتی فرمول یک معترض است

فرمول یک ایران - چندی پیش لوییس همیلتون گفت که در حال حاضر فرمول یک برای رانندگان جوان شرایط "به مراتب راحت تری" دارد. این گفته اصلا به مذاق لندو نوری... ادامه ...