مکس ورشتپن و کارلوس ساینز

مارکو: ورشتپن را داریم و پشیمانی برای خروج ساینز نداریم

فرمول یک ایران - دکتر هلموت مارکو مشاور تیم فرمول یک ردبول بیان کرده است که کوچکترین پشیمانی از خروج کارلوس ساینز ندارد زیرا که او در حد مکس ورشتپن نی... ادامه ...
بریاتوره و ورشتپن

بریاتوره: مکس ورشتپن باید یاد بگیرد که دهنش را ببندد

فرمول یک ایران - فلاویو بریاتوره، مدیر سابق تیم رنو پیشنهاداتی برای مکس ورشتپن دارد. بریاتوره خودش را طرفدار مکس میداند و در عین حال توصیه های سنگینی ... ادامه ...
چارلز لکلرک و مکس ورشتپن - مکزیک 2019

وقتی که انتظار پیوستن ورشتپن یا لکلرک به مرسدس از بین رفت!

فرمول یک ایران - مارتین براندل، کارشناس فرمول یک فکر می کرد که مکس ورشتپن یا چارلز لکلرک به مرسدس خواهند رفت اما هر دوی این راننده ها با ردبول و فراری... ادامه ...