فرناندو آلونسو: مکس ورشتپن بهترین راننده حال حاضر فرمول یک است

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو قهرمان جهان دو دوره از رقابتهای فرمول یک بیان کرده است که مکس ورشتپن "هیجان انگیز"، بهترین راننده حال حاضر فرمول یک اس... ادامه ...
مکس ورشتپن و چارلز لکلرک - اتریش 2019

ماسا: لکلرک می تواند قبل از ورشتپن قهرمان جهان شود

فرمول یک ایران - فیلیپه ماسا، راننده سابق فراری می گوید که در رقابت حال حاضر بین راننده های جوان فرمول یک، چارلز لکلرک می تواند قبل از مکس ورشتپن عنوا... ادامه ...