فرناندو آلونسو - مسابقه فرمول یک ایتالیا 2017

فرناندو آلونسو: احتمالا داوران مسابقه نوشابه می نوشیدند

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو معتقد است داوران گرندپری ایتالیا هنگام حادثه وی با جولیون پالمر نوشیدنی می نوشیدند و حواسشان به این دو راننده نبوده اس... ادامه ...