چارلز لکلرک و لوئیس همیلتون - بحرین 2019

لوئیس همیلتون: پیروزی های بیشتری در انتظار لکلرک هستند

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون به کمک بدشانسی چارلز لکلرک در مسابقه فرمول یک بحرین 2019، توانست پیروزی را برای خود کند، ولی راننده بریتانیایی تیم مرسد... ادامه ...