والتری بوتاس، توتو ولف و لوئیس همیلتون

مرسدس: قهرمانی همیلتون بدون وجود بوتاس غیر ممکن بود

فرمول یک ایران - مدیر تیم مرسدس، توتو ولف اذعان کرد که نقش والتری بوتاس در کسب پنجمین قهرمانی متوالی مرسدس و قهرمانی جدول رانندگان فرمول یک بسیار حیات... ادامه ...
والتری بوتاس - ژاپن 2018

راس براون: تنها عیب مرسدس در فصل 2018 عملکرد بوتاس بود

فرمول یک ایران - مدیر ورزشی فرمول یک، راس براون اذعان کرد که تنها عیب جزئی در فصل فوق العاده ی مرسدس، عملکرد والتری بوتاس بود که فصل را بدون حتی یک پی... ادامه ...