توتو ولف - مدیر تیم مرسدس

ششمین قهرمانی پیاپی با کوچکترین افزایش بودجه؛ مرسدس چگونه برای 2021 آماده می شود؟

فرمول یک ایران - افزایش هزینه های مرسدس در سالی که گذشت، کمتر از 1 میلیون پوند بود. در ده سال گذشته، مرسدس تنها تیمی است که با چنین افزایش بودجه ای تو... ادامه ...