برنامه همیلتون برای سخت ترین مسابقه اش؛ تصادف کن یا به خط پایان برس!

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون پس از پیروزی در سخت ترین مسابقه اش گفت که در رقابت با مکس ورشتپن قصد داشته که با او تصادف کند یا اینکه جلوتر از او به خ... ادامه ...
لوئیس همیلتون - موناکو 2019

پول پوزیشن تمام عیار لوئیس همیلتون در موناکو برای نیکی لائودا

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون، راننده تیم مرسدس اذعان کرد که برای کسب پول پوزیشن موناکو و قرارگیری بالاتر از هم تیمی اش، والتری بوتاس، تلاش مضاعفی دا... ادامه ...