پاسکال ورلاین در مرسدس

گرهارد برگر: ورلاین گزینه ی درست مرسدس است نه بوتاس!

فرمول یک ایران - راننده سابق فرمول یک، گرهارد برگر معتقد است که عملکرد والتری بوتاس در ویلیامز به گونه ای نبوده است که بیشتر از پاسکال ورلاین مستحق صن... ادامه ...