لوئیس همیلتون ، مرسدس - فرمول یک بحرین 2017

لوئیس همیلتون: فراری چند دهم ثانیه سریعتر به نظر می رسد

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون اذعان کرد که داده های مرسدس پس از اولین روز تمرین بحرین نشان می دهد که فراری چند دهم ثانیه در حالت مسابقه ای سریعتر است... ادامه ...
لوئیس همیلتون

رضایت ۹۹ درصدی لوئیس همیلتون با چاشنی نگرانی از سرعت فراری

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می گوید احساس او در روز اول تمرین استرالیا با ماشین مرسدس، زمین تا آسمان با روزهای تست پیش فصل متفاوت بوده است. همیل... ادامه ...