کیمی رایکونن - فرمول یک موناکو 2017

کیمی رایکونن: پول پوزیشن هیچ چیز را برای مسابقه تضمین نمی کند

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن معتقد است که کسب پول پوزیشن در روز شنبه هیچ چیز را برای مسابقه موناکو تضمین نمی کند. راننده فراری در تعیین خط موناکو ... ادامه ...
سباستین فتل - فرمول یک اسپانیا 2017

اشتباه در آخرین پیچ باعث از دست رفتن پول پوزیشن فتل شد

فرمول یک ایران - سباستین فتل راننده فراری می گوید که اشتباهش در آخرین شیکین به قیمت از دست رفتن پول پوزیشن گرندپری اسپانیا تمام شد. پیشتاز رقابت ها... ادامه ...